WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

Daniel Ryczek

PREZES ZARZĄDU

Więcej

Daniel Ryczek jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz na Politechnice Warszawskiej. Pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo SA ds. międzynarodowych oraz ds. strategii, a następnie Prezesa  Zarządu spółki Cargosped – operatora intermodalnego z Grupy PKP Cargo. Otworzył i następnie prowadził przez kilka lat polski oddział spółki Raillogix BV z siedzibą w Rotterdamie. W grudniu 2017 dołączył do Grupy OT Logistics.

Daniel Ryczek odpowiedzialny jest za nadzór nad realizacją strategicznych zadań Spółki, jednocześnie pełni funkcję Dyrektora Handlowego Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Jacek Grodecki

Wiceprezes Zarządu

Więcej

Jacek Grodecki  ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, posiada dyplom mastère spécialisé bankowości i inżynierii finansowej ESC w Tuluzie oraz Executive MBA Uniwersytetu Quebec z Montrealu i Szkoły Głównej Handlowej. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Inwestycyjnego Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, Prezesa Zarządu Meble Agata SA oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka (Grupa PKP Cargo).

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z finansami, inwestycjami oraz zarządzaniem projektami, m.in. w segmencie nieruchomości komercyjnych czy  restrukturyzacjach.

RADA NADZORCZA

Zbigniew Nowik

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Więcej

Wykształcenie

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany na Université Paris-Dauphine), autor licznych publikacji ekonomicznych oraz książki „Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości”.

Skrót kariery

 • W latach 1990 – 1993 pracował we Francji w różnych departamentach międzynarodowych firm ubezpieczeniowych (Union Francaise de Reassurance, Grupa Azur, AXA International), gdzie zajmował się reasekuracją i ekspansją min. na Europę Środkowo-Wschodnią, po powrocie do Polski zarządzał wieloma inwestycjami firm wchodzących na polski rynek.
 • Dyrektor finansowy sieci dystrybucji Castorama.
 • Dyrektor finansowy holenderskiej spółki Campina (prowadził tam projekt restrukturyzacji oraz zarządzał grupą mleczarni w Polsce).
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ROLIMPEX S.A.

Prezes Zarządu nadzoruje pracę Pionu Korporacyjnego, jest odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie głównych funkcji i obszarów działania Spółki oraz planowanie strategiczne rozwoju Grupy Kapitałowej.

Andrzej Klimek

Członek Rady Nadzorczej

Więcej

Wykształcenie

Pan Andrzej Klimek ukończył Politechnikę Poznańską (Wydział Budowy Maszyn, 1997), jak również studia podyplomowe z zakresu nowoczesnego zarządzania produkcją i logistyką oraz podyplomowe studia menadżerskie.

Skrót kariery

 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem produkcją i logistyką.
 • Pełnił funkcje menadżerskie w wielu spółkach, pracował między innymi w latach 2004-2007 w Odratrans S.A., H. Cegielski – Poznań S.A., STOMIL – Poznań S.A. i JAMALEX sp. z o.o., gdzie przygotowywał i wdrażał rozwiązania z zakresu zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów zarządzania produkcją i systemami logistycznymi.
 • Jest również wykładowcą Politechniki Poznańskiej oraz w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

W OT Logistics S.A. Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za koordynację działań operacyjnych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Radosław Krawczyk

Członek Rady Nadzorczej

Więcej

Wykształcenie

Pan Radosław Krawczyk ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

Skrót kariery

 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, controllingiem, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, pozyskiwaniem finansowania, restrukturyzacją finansową i operacyjną, współpracą z bankami i inwestorami.
 • Od 2003 roku związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, gdzie od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego spółki.
 • Od 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo Connect Sp z o.o, a od 2016 roku Członka Zarządu w PKP Cargo Connect GMBH z siedzibą w Hamburgu.
 • Od wielu lat jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek związanych z rynkiem kolejowym oraz ubezpieczeniami.
 • Przez kilka lat pełnił również funkcję niezależnego członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W OT Logistics S.A. Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie obszarami business controllingu i konsolidacji, zakupów, IT oraz administracji oraz za nadzorowanie prac Centrum Usług Wspólnych, w którym skupione są działania Grupy Kapitałowej z zakresu księgowości, kadr i płac.